ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

รหัสสถานี ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด
วัน-เวลา
ปริมาณฝน
15 นาที
(มิลลิเมตร)
ระดับน้ำ
(ม. รทก.)
ระดับเตือนภัย
(ม. รทก.)
ระดับวิกฤต
(ม. รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
DO
(ppm)
PH TEMP
(C)
SAL
(g/L)
สถานะ สถานการณ์
การสื่อสาร ประตู Surge ไฟ น้ำท่า น้ำฝน
TPB05 s05-บ้านท่าตะคร้อ 21/07/2019
22:45
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB06 s06-บ้านห้วยกวางจริง 21/07/2019
22:45
0.00 34.78 39.80 40.30 0.969 - - - - ปิด ปกติ เสีย
TPB07 s07-เขื่อนแก่งกระจาน(เหนือน้ำ) 21/07/2019
22:45
0.00 90.61 98.00 98.50 367.035 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB08 s08-เขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ) 21/07/2019
22:45
0.00 48.28 52.10 52.60 0.002 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB11 s11-บ้านเขาลูกช้าง 21/07/2019
22:45
0.00 23.67 24.19 24.69 21.570 - - - - เปิด ปกติ ปกติ
TPB12 s12-ท่ายาง 21/07/2019
22:45
0.00 11.42 12.37 12.87 294.566 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB13 s13-บ้านลาด 21/07/2019
22:45
0.00 2.73 7.80 8.30 10.324 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB14 s14-สถานีเมืองเพชร 21/07/2019
22:45
0.00 0.95 3.60 4.10 4.13 6.89 30.89 0.02 ปิด ปกติ ปกติ
TPB15 s15-บ้านแหลม 21/07/2019
22:45
0.00 0.79 0.39 0.89 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB16 s16-เขื่อนเพชร (เหนือน้ำ) 21/07/2019
22:45
0.00 14.94 18.50 19.00 - - - - ปิด ปกติ เสีย
TPB17 s17-เขื่อนเพชร (ท้ายน้ำ) 21/07/2019
22:45
0.00 10.52 19.25 19.75 0.291 - - - - ปิด ปกติ เสีย
หมายเหตุ
สถานะ อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง ปกติ
เตือนภัย วิกฤต
ข้อมูลน้ำฝน ไม่มีข้อมูล ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
ฝนหนัก (35-90 มม./วัน) ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
ระดับวิกฤต คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 0.50 ม.
ระดับเตือนภัย คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.51 - 1.00 ม.
ระดับปกติ คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง มากกว่า 1.01 ม.

เป็น Rating Curve จัดทำในปี พ.ศ. 2549

Back to Top