ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

รหัสสถานี ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด
วัน-เวลา
ปริมาณฝน
15 นาที
(มิลลิเมตร)
ระดับน้ำ
(ม. รทก.)
ระดับเตือนภัย
(ม. รทก.)
ระดับวิกฤต
(ม. รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
DO
(ppm)
PH TEMP
(C)
SAL
(g/L)
สถานะ สถานการณ์
การสื่อสาร ประตู Surge ไฟ น้ำท่า น้ำฝน
TPB05 s05-บ้านท่าตะคร้อ 17/11/2019
12:00
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB06 s06-บ้านห้วยกวางจริง 17/11/2019
12:00
0.00 34.70 39.80 40.30 0.570 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB07 s07-เขื่อนแก่งกระจาน(เหนือน้ำ) 17/11/2019
12:00
0.00 94.75 98.00 98.50 519.307 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB08 s08-เขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ) 17/11/2019
12:00
0.00 49.42 52.10 52.60 2.304 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB11 s11-บ้านเขาลูกช้าง 17/11/2019
12:00
0.00 24.33 24.19 24.69 49.382 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB12 s12-ท่ายาง 17/11/2019
12:00
0.00 5.55 12.37 12.87 1.060 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB13 s13-บ้านลาด 17/11/2019
12:00
0.00 2.08 7.80 8.30 0.476 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB14 s14-สถานีเมืองเพชร 17/11/2019
12:00
0.00 1.20 3.60 4.10 5.59 6.94 15.57 0.02 ปิด ปกติ ปกติ
TPB15 s15-บ้านแหลม 17/11/2019
12:00
0.00 1.19 0.39 0.89 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB16 s16-เขื่อนเพชร (เหนือน้ำ) 17/11/2019
12:00
0.00 18.34 18.50 19.00 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB17 s17-เขื่อนเพชร (ท้ายน้ำ) 17/11/2019
12:00
0.00 10.66 19.25 19.75 0.596 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
หมายเหตุ
สถานะ อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง ปกติ
เตือนภัย วิกฤต
ข้อมูลน้ำฝน ไม่มีข้อมูล ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
ฝนหนัก (35-90 มม./วัน) ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
ระดับวิกฤต คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 0.50 ม.
ระดับเตือนภัย คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.51 - 1.00 ม.
ระดับปกติ คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง มากกว่า 1.01 ม.

เป็น Rating Curve จัดทำในปี พ.ศ. 2549

Back to Top