ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

รหัสสถานี ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด
วัน-เวลา
ปริมาณฝน
15 นาที
(มิลลิเมตร)
ระดับน้ำ
(ม. รทก.)
ระดับเตือนภัย
(ม. รทก.)
ระดับวิกฤต
(ม. รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
DO
(ppm)
PH TEMP
(C)
SAL
(g/L)
สถานะ สถานการณ์
การสื่อสาร ประตู Surge ไฟ น้ำท่า น้ำฝน
TPB03 s03-บ้านแม่คะเมย 27/02/2021
07:45
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB04 s04-พุมะคำ 27/02/2021
07:45
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB05 s05-บ้านท่าตะคร้อ 27/02/2021
07:45
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ เสีย
TPB06 s06-บ้านห้วยกวางจริง 27/02/2021
07:45
0.00 34.62 39.80 40.30 0.315 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB07 s07-เขื่อนแก่งกระจาน(เหนือน้ำ) 27/02/2021
07:45
0.00 92.27 98.00 98.50 421.352 - - - - ปิด เสีย ปกติ
TPB08 s08-เขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ) 27/02/2021
07:45
0.00 49.18 52.10 52.60 1.055 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB09 s09-บ้านยางคู่ 27/02/2021
07:45
0.00 0.00 - - - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB10 s10-หนองโรง 27/02/2021
07:45
0.00 0.00 - - - - - - เปิด ปกติ เสีย
TPB11 s11-บ้านเขาลูกช้าง 27/02/2021
07:45
0.00 23.88 24.19 24.69 28.959 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB12 s12-ท่ายาง 27/02/2021
07:45
0.00 5.55 12.37 12.87 1.060 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB13 s13-บ้านลาด 27/02/2021
07:45
0.00 1.93 7.80 8.30 nan - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB14 s14-สถานีเมืองเพชร 27/02/2021
07:45
0.00 -2.85 3.60 4.10 -4.99 -3.50 -24.96 -0.25 ปิด ปกติ ปกติ
TPB15 s15-บ้านแหลม 27/02/2021
07:45
0.00 4.75 0.39 0.89 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
TPB16 s16-เขื่อนเพชร (เหนือน้ำ) 27/02/2021
07:45
0.00 18.74 18.50 19.00 - - - - เปิด ปกติ ปกติ
TPB17 s17-เขื่อนเพชร (ท้ายน้ำ) 27/02/2021
07:45
0.00 10.51 19.25 19.75 0.274 - - - - เปิด ปกติ ปกติ
หมายเหตุ
สถานะ อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง ปกติ
เตือนภัย วิกฤต
ข้อมูลน้ำฝน ไม่มีข้อมูล ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
ฝนหนัก (35-90 มม./วัน) ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
ระดับวิกฤต คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 0.50 ม.
ระดับเตือนภัย คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.51 - 1.00 ม.
ระดับปกติ คือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง มากกว่า 1.01 ม.

เป็น Rating Curve จัดทำในปี พ.ศ. 2549

Back to Top